• Aanpassing contributie RKDES 2022-2023

  Het RKDES-bestuur heeft besloten dat de contributie voor het seizoen 2022-2023 met 5% wordt verhoogd. De nieuwe bedragen worden komende week op de website bekend gemaakt.

  Helaas is verhoging noodzakelijk vanwege gestegen kosten

  Achtergrond van de verhoging is dat door de hoge inflatie (naar verwachting minimaal 7% in 2022) de kosten flink zijn gestegen en nog verder zullen stijgen. Denk alleen maar aan de kosten van gas en elektra. En de inkomsten zullen niet zomaar meestijgen. Aan een contributieverhoging is daardoor helaas niet te ontkomen.

  De laatste contributieverhoging was in 2019

  Daarna bleek verhoging, ondanks Corona en daarmee bijvoorbeeld ook tegenvallende kantine-inkomsten, niet nodig. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van november 2021 was de verwachting nog dat contributieverhoging wederom niet nodig zou zijn. Het bestuur heeft toen echter wel gesteld dat het onzekere tijden zijn: op dat moment nog Corona, later kwam daar nog de oorlog in Oekraïne bij. Als het nodig zou blijken, zou in het voorjaar van 2022 alsnog tot aanpassing van de contributie besloten kunnen worden. De ALV stemde hier toen mee in.

  Het bestuur moet een verantwoorde, sluitende begroting maken

  Door de onverwacht grote kostenstijgingen zijn we daarom nu toch genoodzaakt de contributie aan te passen.

  Wij hopen op uw begrip.

  Voor vragen kunt u contact opnemen met RKDES via secretaris@rkdes.nl

  Bestuur RKDES, juni 2022


  NB. wij attenderen u op de mogelijkheid tot financiële ondersteuning voor de jeugd via het jeugdsportfonds ( https://aalsmeer.nl/sociaal-loket/product/aalsmeer-helpt-mensen-met-een-minimum-inkomen_jeugdfonds-sport-en-cultuur

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide