• Uitnodiging en Agenda voor de Algemene Leden Vergadering s.v. RKDES


  Op maandag 28 november 2022, aanvang 20.00 uur, is er een Algemene Leden Vergadering van s.v. RKDES.


  Alle leden worden van harte uitgenodigd.

  Ook alle ouders/verzorgers, trainers, leiders, coaches, coördinatoren, sponsors en donateurs en alle vrijwilligers zijn harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

  Agenda

  1. Opening om 20.00 uur door Gert Ubink.

  2. Vaststellen van de notulen van de A.L.V. van 22 november 2021

  (zie RKDES website).

  Vaststellen van de notulen van de digitale extra A.L.V. van 16 december 2021

  (zie RKDES website).

  3. Jaarverslag seizoen 2021/2022. Toelichting door de auteurs

  (Zie RKDES website www.rkdes.nl/algemene-leden-vergadering of https://www.rkdes.nl/wp-content/uploads/rkdes/Jaarverslag-sv-RKDES-seizoen-2021-2022-def-versie-7-november-2022.pdf)

  4. Financieel jaarverslag 2021/2022. Toelichting door Nico Luijten.

  4.1 Uitleg door de penningmeester.
  4.2 Verslag van de kascontrole commissie bestaande uit Bart Vreken en Annelien ten Broek.
  4.3 Benoeming leden kascontrole commissie Annelien ten Broek en Jelle Huijts.

  4.4 Dechargering van het bestuur.

  5. Bestuursverkiezing*:

  Aftredend en niet herkiesbaar is Rody de Graaf (PR/communicatie). Het bestuur bedankt hem voor zijn inzet voor RKDES.

  Aftredend en herkiesbaar is René van Bers (handbal). Het bestuur stelt hem herkiesbaar.

  Aftredend is Belinda Buskermolen (jeugd). Het bestuur stelt haar herkiesbaar voor de functie PR/communicatie.

  Als nieuw bestuurslid voor de afd. Jeugd stelt het bestuur Patrick Meijn voor.

  Er is nog steeds een vacature commerciële zaken/penningmeester

  Kandidaten kunnen inlichtingen vragen bij voorzitter Gert Ubink (via voorzitter@rkdes.nl). Ook suggesties voor kandidaten zijn van harte welkom.

  De huidige voorzitter Gert Ubink was voorzitter ad interim (tot er een nieuwe voorzitter gevonden zou zijn). Hij heeft besloten dat hij voorzitter zou willen blijven. Het bestuur stelt de ALV daarom voor hem tot voorzitter te benoemen.

  *Tegenkandidaten kunnen per e-mail worden opgegeven bij secretariaat (secretaris@rkdes.nl) tot 25 november 2022.

  Deze tegenkandidaten dienen te worden voorgedragen door ten minste 15 leden.

  6. Begroting 2022/2023. Toelichting door Nico Luijten.

  6.1 Toelichting begroting door de penningmeester.
  6.2 Vaststellen van de begroting 2022/2023.

  6.3 Vaststellen van de contributie 2023/2024. Afhankelijk van de ontwikkelingen behoudt het bestuur zich het recht voor om de contributie aan te passen; dit zal in het voorjaar 2023 worden besloten.

  7. Voorstellen tot benoeming tot lid van verdienste van RKDES.

  8. Rondvraag

  9. Sluiting Algemene Leden Vergadering

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide