• Algemene Leden Vergadering

  Uitnodiging en Agenda voor Extra Algemene Leden Vergadering s.v. RKDES

  Op maandag 16 maart 2020, aanvang 20.00 uur, vindt er een Extra Algemene Leden Vergadering van s.v. RKDES plaats in de kantine van ons sportcomplex, Wim Kan Dreef 4 te Kudelstaart.

  Deze Extra ALV staat in het teken van het afscheid van vier ervaren bestuursleden en de installatie van nieuwe bestuursleden


  Alle leden worden hierbij van harte uitgenodigd.

  Ook alle ouders/verzorgers, trainers, leiders, coaches, coördinatoren, sponsors en donateurs en alle vrijwilligers zijn harte welkom.

  1.      Opening om 20.00 uur.

  2.      Vaststellen van de notulen van de A.L.V. van 25 november 2019.

           (zie Treffer van 2 maart 2020 en RKDES website).

  3.     Structuurverandering van het Bestuur.

          Toelichting door projectleider Jan Hoogenbosch.

          Goedkeuring van de structuur door de leden.

  4.     Bestuursverkiezing*:

  Aftredend en niet herkiesbaar waren reeds bij de ALV van 25 november 2019:

  Frans Kuipers (voorzitter), Jan van Leeuwen (penningmeester en Technische Commissie), Belinda Buskermolen (jeugd/meisjes/dames) en Eppo Buskermolen (loterij/algemene zaken/velden) zijn aftredend en niet herkiesbaar. Zij hebben in de afgelopen maanden nog wel (tot deze Extra ALV) de lopende zaken binnen RKDES behandeld.


  Per 13 september is aftredend en niet herkiesbaar: Jan Zethof.  4a.   Het bestuur stelt de volgende mensen kandidaat* als bestuurslid:

  Belinda Buskermolen (voetbal jeugd), Patrick Fortier (voetbal senioren en zaal) en Ashna Vishnudatt (algemene zaken).

  4b.   Jan van Leeuwen is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Nico Luijten    

          te benoemen tot eerste penningmeester a.i.

  4c.    Frans Kuipers is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Gert Ubink te

           benoemen tot voorzitter a.i.

  *Tegenkandidaten kunnen worden opgegeven bij het secretariaat tot 13 maart 2020. Deze tegenkandidaten dienen te worden voorgedragen door ten minste 15 leden.


  5.      Bedankwoord voor de vier aftredende bestuursleden door Gert Ubink, voorzitter a.i.

  6.      Rondvraag

  7.      Sluiting Extra Algemene Leden Vergadering

  8.      Informeel gedeelte.

 • Notulen Algemene Leden Vergadering

  Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van s.v. RKDES d.d. maandag 25 november 2019
  Lees hier de notulen.

  Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van s.v. RKDES d.d. maandag 26 november 2018
  Lees hier de notulen.

  Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van s.v. RKDES d.d. maandag 20 november 2017
  Lees hier de notulen.

  Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van s.v. RKDES d.d.woensdag 19 april 2017
  Lees hier de notulen.

  Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van s.v. RKDES d.d. maandag 21 november 2016
  Lees hier de notulen.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide