• Algemene Leden Vergadering

  Uitnodiging en Agenda Algemene Leden Vergadering s.v. RKDES

  Op maandag 25 november 2019, aanvang 20.00 uur, vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van s.v. RKDES plaats in de kantine van ons sportcomplex, Wim Kan Dreef 4 te Kudelstaart.

  Alle leden worden hierbij van harte uitgenodigd.

  Ook alle ouders/verzorgers, trainers, leiders, coaches, coördinatoren, sponsors en donateurs zijn harte welkom. Zij kunnen via de ledenvergadering de ontwikkelingen binnen de club blijven volgen. 

  1.      Opening om 20.00 uur.
   
  2.      Vaststellen van de notulen van de A.L.V. van 26 november 2018.
           (zie Treffer van 11 november en RKDES website). 

  3.      Jaarverslag seizoen 2018/2019 van de secretaris.
           (zie Treffer van 11 november en RKDES website).

  4.      Financieel jaarverslag 2018/2019 van de penningmeester.

           4.1 Uitleg door de penningmeester.
           4.2 Verslag van de kascontrole commissie bestaande uit Robert van Loon en Angelique Gorte

           4.3 Benoeming leden kascontrole commissie Angelique Gorter en …………….

           4.4 Dechargering van het bestuur.

           4.5 Toelichting begroting door de penningmeester.
           4.5 Vaststellen van de begroting.

  5.     Structuurverandering en de gevolgen voor de personele bezetting van het Bestuur.
          Toelichting door projectleider Jan Hoogenbosch.
          Vacatures in het bestuur zullen worden ingevuld tijdens een extra ALV in februari op maart 2020.
          Tot die tijd zal het huidige bestuur de lopende zaken behandelen.

  6.     Bestuursverkiezing*:

          Aftredend en herkiesbaar zijn René van Bers (handbal), Gert Ubink (tweede voorzitter en evenementen) en
          Jan Zethof (algemene zaken). Het Bestuur stelt hen kandidaat.

          Frans Kuipers (voorzitter), Jan van Leeuwen (penningmeester en Technische Commissie),
          Belinda Buskermolen (jeugd/meisjes/dames) en Eppo Buskermolen (loterij/algemene zaken/velden)
          zijn aftredend en niet herkiesbaar.

          Zes personen zijn actief en aanspreekbaar op bepaalde deelterreinen maar maken geen deel uit van het Bestuur:

          - A. van Hulsen, sponsoring.
          - A. Groot, zaalvoetbal.
          - M. Buskermolen, kantine.
          - H. Brand, onderhoud gebouwen.
          - Th. Raadschelders, ledenadministratie.
          - M. van de Wetering, website.

          *Tegenkandidaten kunnen worden opgegeven bij het secretariaat tot 22 november 2019.
          Deze tegenkandidaten dienen te worden voorgedragen door ten minste 15 leden.

  7.      Rondvraag
   
  8.      Sluiting

 • Notulen Algemene Leden Vergadering

  Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van s.v. RKDES d.d. maandag 26 november 2018
  Lees hier de notulen.

  Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van s.v. RKDES d.d. maandag 20 november 2017
  Lees hier de notulen.

  Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van s.v. RKDES d.d.woensdag 19 april 2017
  Lees hier de notulen.

  Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van s.v. RKDES d.d. maandag 21 november 2016
  Lees hier de notulen.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide