• Algemene Leden Vergadering

  Uitnodiging en Agenda Algemene Leden Vergadering s.v. RKDES

  Op maandag 26 november 2018, aanvang 20.00 uur, vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van s.v. RKDES plaats in de kantine van ons sportcomplex, Wim Kan Dreef 4 te Kudelstaart.


  Alle leden worden hierbij van harte uitgenodigd.

  Ook alle ouders/verzorgers, trainers, leiders, coaches, coördinatoren, sponsors en donateurs zijn harte welkom. 
  Zij kunnen via de ledenvergadering de ontwikkelingen binnen de club blijven volgen.

    

  1.      Opening om 20.00 uur.
   
  2.      Vaststellen van de notulen van de A.L.V. van 20 november 2017.

           (zie Treffer van 12 november en RKDES website).


  3.      Jaarverslag seizoen 2017/2018 van de secretaris.

           (zie Treffer van 12 november en RKDES website).
   
  4.      Financieel jaarverslag 2017/2018 van de penningmeester.

           4.1 Uitleg door de penningmeester.
           4.2 Verslag van de kascontrole commissie bestaande uit Wim van Loon en Robert van

                 Loon.
           4.3 Benoeming leden kascontrole commissie Robert van Loon en Angelique Gorter.

           4.4 Dechargering van het bestuur.

           4.5 Toelichting begroting door de penningmeester.
           4.5 Vaststellen van de begroting.
           4.6 Vaststellen van de contributie 2019/2020 (voorstel: zie Treffer van 12 november en website).

             
  5.     Bestuursverkiezing*:

  Aftredend en herkiesbaar zijn Peter Lentjes (secretaris), Nico Luijten (tweede penningmeester), Eppo Buskermolen (algemene zaken/velden/loterij) en Jan Zethof (algemene zaken).

          Het Bestuur stelt hen kandidaat.

          Debbie van Grieken (handbal) was aftredend en niet herkiesbaar in 2017. Op dat

          moment was er geen kandidaat om haar op te volgen. Als haar opvolger stelt het

          Bestuur René van Bers voor.

          Silvia van de Aardweg (PR en Communicatie) is aftredend en niet herkiesbaar.

  Als haar opvolger stelt het Bestuur Rody de Graaf voor.

   

  Zes personen zijn actief en aanspreekbaar op bepaalde deelterreinen maar maken geen deel uit van het Bestuur:

  • A. van Hulsen, sponsoring.
  • N. van Eck, zaalvoetbal; m.i.v. september 2018 opgevolgd door Antoine Groot
  • M. Buskermolen, kantine.
  • H. Brand, onderhoud gebouwen.
  • Th. Raadschelders, ledenadministratie.
  • M. van de Wetering, website.

   

           *Tegenkandidaten kunnen worden opgegeven bij het secretariaat tot 23 november

             2018. Deze tegenkandidaten dienen te worden voorgedragen door ten minste 15

             leden.

       
  6.      Mededelingen.

  • AVG en geheimhoudingsverklaring
  • Nieuwe wedstrijdvormen jeugd
  • Stappenplan naar een rookvrij sportcomplex
  • Enquête onder leden

   

  7.      Rondvraag.
   
  8.      Sluiting. 

 • Notulen Algemene Leden Vergadering

  Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van s.v. RKDES d.d. maandag 20 november 2017
  Lees hier de notulen.

  Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van s.v. RKDES d.d.woensdag 19 april 2017
  Lees hier de notulen.

  Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van s.v. RKDES d.d. maandag 21 november 2016
  Lees hier de notulen.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide