• Uitnodiging en agenda digitale ALV

  Uitnodiging en Agenda voor digitale Algemene Leden Vergadering s.v. RKDES

  Op maandag 23 november 2020, aanvang 20.00 uuriser een Algemene Leden Vergadering van s.v. RKDES. Deze zal i.v.m. de Corona-maatregelen in digitale vorm plaatsvinden.


  Alle leden worden van harte uitgenodigd.

  Ook alle ouders/verzorgers, trainers, leiders, coaches, coördinatoren, sponsors en donateurs en alle vrijwilligers zijn harte welkom om deel te nemen.

   

  Digitale vergadering via Zoom

  De algemene ledenvergadering vindt dit jaar digitaal plaats. Het bestuur van RKDES zit daarbij in ons clubgebouw aan de Wim Kan Dreef. Alle leden en belangstellenden kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering via Zoom. Vanwege de beperkingen op het aantal mensen dat tegelijk in één ruimte mag zijn is het niet mogelijk om de vergadering aan de Wim Kan Dreef fysiek bij te wonen.

   

  Deelnemen aan de Zoom-vergadering kan op diverse manieren:

  • Via de Zoom app: 
  Ga naar op uw PC, laptop, tablet of telefoon naar https://us02web.zoom.us/j/85818634633
  Als u zoom al hebt geïnstalleerd, dan komt u automatisch in de vergadering.
  Heeft u zoom nog niet geïnstalleerd, dan krijgt u de vraag of u wilt dat het geïnstalleerd wordt. Kies ja, en volg verdere instructies.
  U komt na installatie in de algemene ledenvergadering.
  • Via de browser: 
  U komt nu in de algemene ledenvergadering.
  • Optie 3: bel naar 020 794 6519
  U hoort een ingeblikt persoon vragen om uw meeting nummer.
  Voer het volgende nummer in: 858 1863 4633.
  U bent nu telefonisch verbonden met de algemene ledenvergadering.

   

  Meer informatie over Zoom vindt u op https://www.seniorweb.nl/artikel/videobellen-via-zoom-op-smartphone-of-tablet.

  Als u vooraf wilt proberen of Zoom voor u werkt, kunt u op donderdag 19 november tussen 19:30 en 20:00 met de bovenstaande gegevens deelnemen aan een proefvergadering. 

  Op 23 november kunt u vanaf 19:30 een verbinding maken met de ledenvergadering.

   

  Tijdens de vergadering is er een chatfunctie om vragen te stellen. Instructies daarover worden gepresenteerd in de openingssheet van de vergadering

   

  Agenda

   

  1. Opening om 20.00 uur door Frans Kuipers.

   

  2. Actualiteiten/aanpak van Corona bij RKDES. Toelichtingdoor Gert Ubink.

   

  3. Vaststellen van de notulen van de A.L.V. van 25november 2019.

  (zie RKDES website

   

  4. Jaarverslag seizoen 2019/2020. Toelichting door Peter Lentjes.

            (zie RKDES website

   

  5. Financieel jaarverslag 2019/2020. Toelichting door Nico Luijten

           5.1 Uitleg door de penningmeester.
           5.2 Schriftelijk verslag van de kascontrole commissie bestaande uit Angelique Gorter  

                en Piet du Pau jr.                                                               
           5.3 Benoeming leden kascontrole commissie Piet du Pau jr. en Bart Vreken

          5.4 Dechargering van het bestuur.

   

  6. Bestuursverkiezing*

  Korte inleiding over nieuwe structuur, en werkwijze vanaf vorige ALV en vanaf half maart, na lockdown Corona. Toelichting door Gert Ubink.

   

  Aftredend en niet herkiesbaar waren reeds bij de ALV van 25 november 2019:

  Frans Kuipers (voorzitter), Jan van Leeuwen (penningmeester en Technische Commissie), Belinda Buskermolen (jeugd/meisjes/dames) en Eppo Buskermolen (loterij/algemene zaken/velden). 

  Frans, Jan en Belinda hebben tot de eerder geplande extra ALV van 16 maart 2020 nog wel de lopende zaken binnen RKDES behandeld. Vanaf 16 maart is het “nieuwe” bestuur aan het werk gegaan, met het oude bestuur op afstand nog als eindverantwoordelijke.

   

  Per vandaag is aftredend en niet herkiesbaar: Jan Zethof.

   

  6a.   Het bestuur stelt de volgende mensen kandidaat* als bestuurslid:

  Belinda Buskermolen (voetbal jeugd), Ashna Vishnudatt (algemene zaken) en André Alders (voetbal senioren en zaal).

  Rody de Graaf (PR/Communicatie) is aftredend en herkiesbaar.

   

  6b.   Jan van Leeuwen is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Robert van     

  Loon te benoemen tot eerste penningmeester en Nico Luijten tot tweede penningmeester (Nico Luijten is aftredend en herkiesbaar).

   

  6c.    Frans Kuipers is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Gert Ubink te 

          benoemen tot voorzitter a.i.

         

  Zes personen zijn actief en aanspreekbaar op bepaalde deelterreinen maar maken geen deel uit van het Bestuur:

  • A. van Hulsen, sponsoring.
  • A. Groot, zaalvoetbal.
  • M. Buskermolen, kantine.
  • H. Brand, onderhoud gebouwen.
  • Th. Raadschelders, ledenadministratie.
  • M. van de Wetering, website.

   

  *Tegenkandidaten kunnen per e-mail worden opgegeven bij secretariaat (secretaris@rkdes.nl) tot 20 november 2020

    Deze tegenkandidaten dienen te worden voorgedragen door ten minste 15 

  leden.  

   

  7.      Bedankwoord voor de vier aftredende bestuursleden door Gert Ubink, voorzitter a.i.

   

          Het bestuur stelt voor Frans Kuipers te benoemen tot erevoorzitter. 

          Het bestuur stelt voor Eppo Buskermolen en Jan Zethof te benoemen tot erelid.

          Het bestuur stelt voor Jan van Leeuwen te benoemen tot lid van verdienste

   

   

  8.      Begroting 2020/2021. Toelichting door Nico Luijten.

          8.1 Toelichting begroting door de penningmeester.
           8.2 Vaststellen van de begroting 2020/2021.

  8.3 Vaststellen van de contributie 2021/2022. Afhankelijk van de ontwikkelingen (m.n. Corona) behoudt het bestuur zich het recht voor om de contributie als het nodig is te verhogen; dit zal in het voorjaar 2021worden vastgesteld.


  9.      Rondvraag (via chat).

   

  10.    Sluiting digitale Algemene Leden Vergadering

   

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   

   

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide