• Onze vereniging heeft haar leden nodig om goed te kunnen functioneren. Niet alleen op het veld maar ook daaromheen. Zonder het uitvoeren van clubtaken door (ouders van) leden is het onmogelijk om bij RKDES te sporten of om onze kinderen daar te laten sporten. Clubtaken hebben gedeeltelijk te maken met het eigen team (trainers, begeleiding, vlaggen, etc.), maar gaan ook over taken voor de vereniging RKDES (Bestuurstaken, wedstrijdsecretariaat, bardiensten, ophalen oud papier etc.).

  In de afgelopen jaren liet RKDES het inschrijven op voor clubtaken over aan de (ouders van) leden. Dat gaat met ingang van het komend seizoen, 2021-2022 veranderen. Vanaf dat seizoen worden de teams van het zaterdag- en zondagvoetbal verantwoordelijk gehouden voor het invullen van de clubtaken. Met de handbal-afdeling zijn soortgelijke, maar net iets andere afspraken gemaakt.

  Vanaf het komend seizoen krijgt ieder team krijgt een aantal clubtaken te vervullen en pas wanneer aan al die clubtaken leden of ouders zijn verbonden, kan het team starten aan de competitie. Zolang de teams niet zorgen voor ingevulde clubtaken kan er niet met de competitie worden gestart.

  Hoeveel clubtaken er moet worden ingevuld is afhankelijk van:

  • Het aantal spelers in een team
  • Het aantal leden of ouders van het team die een andere clubtaak vervullen die niet op de in te vullen lijst staat. Voorbeelden hiervan zijn leden of ouders die onbetaald trainer zijn, die zitting hebben in het Bestuur, in de Jeugdcommissie of in de Technische Commissie (zie paragraaf 5.5 voor een compleet overzicht).
  • De behoefte aan in te vullen clubtaken bij RKDES.

  Het is aan de leden en de ouders van jeugdleden zelf om de taken te verdelen, voordat de competitie van start gaat. Een belangrijke rol daarin krijgt de clubtaken-coördinator. Ieder team zal een eigen clubtakencoördinator aan moeten stellen, die de invulling van de clubtaken coördineert, die toezicht kan houden op de naleving en aanspreekpunt is voor het team.

  In de komende periode gaan we deze nieuwe systematiek invoeren. Dat begint met een Seizoens-kick-off voor de start van het nieuwe seizoen, waarin het nieuwe systeem wordt uitgelegd en waarbij de teams de gelegenheid krijgen om de taken in te vullen. Als dit niet direct op de kick-off lukt is dat geen probleem, er is meer tijd beschikbaar.

  Wanneer het niet lukt om taken voor het team in te vullen, dan zullen de commissies waar mogelijk assisteren. In het uiterste geval kan het niet invullen ertoe leiden dat een team geen competitie kan spelen, maar dat is uiteraard niet de bedoeling.

  Zodra de data voor de Seizoens-kick-off bekend zijn, komen we over dit onderwerp weer in de lucht en zullen alle meerderjarige leden en ouders van minderjarige leden hiervoor worden uitgenodigd.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide