• Protocol ongewenst gedrag en pesten

  RKDES vindt het belangrijk dat alle kinderen zich bij onze vereniging veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

  Hiertoe neemt RKDES een aantal preventieve maatregelen. Deze bestaan uit:

  • Iedere teambegeleider, trainer of andere vrijwilliger die met leden van RKDES werkt is verplicht om een geldig VOG in te leveren bij de secretaris van de jeugdcommissie
  • RKDES beschikt over een viertal vertrouwenspersonen die geraadpleegd kunnen worden door ouders, leden en andere betrokkenen
  • Er is een pestprotocol waarin regels en afspraken staan met betrekking tot onderling gedrag

  Indien u signaleert dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag en/of sexuele intimidatie dan verzoeken wij u direct contact op te nemen met één van de vertrouwenspersonen. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen vindt u hier.

  Het pestprotocol heeft ten doel:

  • Regels en afspraken zichtbaar te maken, zodat kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voldoen, elkaar kunnen aanspreken op deze regels en afspraken
  • Alle leden in de gelegenheid stellen om met veel plezier te komen trainen en wedstrijden te spelen door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen
  • Het onderwerp pesten belangrijk en bespreekbaar te maken, zodat het ook preventief kan werken Wij zouden het op prijs stellen als iedere (ouder van een jeugd)lid en al onze vrijwiligers dit pestprotocol zouden doorlezen en natuurlijk gaan we ervanuit we dat iedereen er naar zal handelen.
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide