• Proces teamindelingen seizoen 2022-2023

  Het seizoen 2021-2022 is qua competities zo goed als afgelopen. Op 2 juli hopen we zoveel mogelijk van onze jeugdleden (mini’s tm JO13/MO13) te verwelkomen op de seizoensafsluiting. Aanmelden hiervoor kan via: https://www.rkdes.nl/meld-je-aan-voor-de-seizoensafsluiting-2-juli

  Ondertussen zijn we alweer druk bezig met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Met de overgang van de zondag naar de zaterdag zullen een aantal zaken wijzigen. We praten u hier graag over bij tijdens de ouderavond op dinsdag 28 juni, aanvang 19.30. Tijdens deze ouderavond worden ook de voorlopige teamindelingen bekend gemaakt. Na de ouderavond zullen de teamindelingen ook op de website worden geplaatst.

  Het proces teamindelingen voor het nieuwe seizoen verloopt als volgt:

  1. Technische commissie en trainers hebben gedurende het seizoen geïnventariseerd wat de wensen en ontwikkelingen zijn van kinderen. Bij deze inventarisatie wordt gekeken naar het plezier dat uw kind heeft en de technische en sociale ontwikkeling die uw kind het afgelopen seizoen heeft laten zien.
  1. Op basis van deze informatie wordt een voorlopige teamindeling gemaakt onder de coördinatie van de technische commissie (Jort Buitenweg JO8 tm JO12, Ron Hogenboom JO13 tm JO19 en Sander van de Lip MO9 tm MO17).
  1. Anders dan andere jaren is het niet mogelijk om een voorkeur aan te geven. De voorkeuren maakten de teamindelingen onnodig complex. Met de informatie die wij ontvangen van trainers en leiders kunnen we voldoende inschatten wat de wensen van de kinderen zijn. Uitzondering betreft de mini’s die overgaan naar de O8, die krijgen hier een aparte mail over.
  1. De voorlopige indelingen worden vervolgens door de Technische Commissie goedgekeurd. De voorlopige teamindelingen worden bekend gemaakt op de ouderavond op dinsdag 28 juni. Tijdens deze avond zullen de leden van de technische commissie aanwezig zijn mocht u vragen hebben naar aanleiding van de teamindeling. 

  Voor de volledigheid willen wij u informeren over de wijze van indelen:

  • Als uitgangspunt speelt ieder kind in zijn/haar eigen leeftijdsklasse.
  • Alleen in bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld:
   • Een kind dat technisch, sociaal en mentaal boven of onder de eigen leeftijdsklasse uitsteekt. Dat zal met de ouders worden overlegd, tenzij sprake is van een voortzetting van een bestaande situatie.
   • RKDES kijkt ook naar het aantal spelers/speelsters in een jaarlaag. Als dit aantal leidt tot indelingsproblemen, kan dat aanleiding zijn om meer uitzonderingen toe te staan.

  De teamindeling maken is een belangrijk proces, dat uiterst zorgvuldig en integer wordt uitgevoerd door alle betrokkenen. Wij proberen naar eer en geweten een goede indeling te maken, waarbij de input van zoveel mogelijk technisch betrokkenen uit de jaarlaag wordt meegewogen. Als u vragen hebt over het proces, kunt u deze stellen aan ondergetekenden.

  Tot slot attenderen wij u erop dat opzeggingen en overschrijvingen naar een andere verenigingtot 15 juni plaats kunnen vinden. Opzeggen van het lidmaatschap kan door het verzenden van een mail aan de ledenadministratie: ledenadminstratie.voetbal@rkdes.nl. Meer informatie over opzeggen en aanmelden kunt u vinden op: https://www.rkdes.nl/opzeggen-of-aanmelden-voor-nieuwe-seizoen.


  Met sportieve groet,
  De Technische Commissie,

  Kees Nieuwendijk – Voorzitter - k.nieuwendijk@renault-nieuwendijk.nl

  Sander van der Lip – MO9 t/m MO17 - sander.van.der.lip@cgi.com

  Jort Buitenweg – JO8 t/m JO12 - jort.buitenweg@gmail.com

  Ron Hogenboom – JO13 t/m JO19 - ronhogenboom76@gmail.com

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide