• We naderen het einde van een bijzonder sportseizoen. Een einde waarin het kabinet de samenleving stap voor stap weer opent. Echter als we terugkijken zien wij dat velen van jullie beperkt zijn in de sport die jullie aan het hart ligt.  Dit ondanks de tomeloze inzet van vrijwilligers om onze leden in de afgelopen periode zo veel mogelijk zaalvoetbal, handbalen voetbal te laten beoefenen en het verenigingsleven te behouden. Het besef is er bij ons terdege dat onze leden niet hebben kunnen sporten op de manier die ze voor ogen hadden. Dat vinden wij heel vervelend.

   

  Betaling contributie betekent niet recht op tegenprestatie sporten

  We hebben daarom alle begrip voor het gevoel dat onder velen van jullie leeft. Het gevoel dat er betaald is voor een competitie, wat het afgelopen seizoen is afgelast. Om jullie mee te nemen in onze afwegingen, staan we in dit bericht ook stil bij het juridisch perspectief. Een perspectief die wij in he kader van ‘ behoorlijk ‘ bestuur verplicht zijn om mee te nemen in onze afwegingen. De contributie is namelijk gekoppeld aan het lidmaatschap van een vereniging. Het is niet gekoppeld aan het afnemen van “diensten”. Met andere woorden: contributie is geen tegenprestatie voor het kunnen sporten. Leden van een vereniging hebben dus geen “recht” op teruggave of compensatie.

   

  Ingezette besparing door bestuur

  Het wegvallen van de kantine inkomsten heeft behoorlijk ingehakt op de financiële positie van onze vereniging. De afgelopen periode is daarom bekeken hoe wij onze op onze energierekening ins verengingsgebouw kunnen besparen. Het is ons gelukt om de Provincie Noord Holland met een subsidie voor een bedrag van 8.800 euro hierin te laten bijdragen. Het gunstig effect op onze energierekening is echter pas de komende seizoenen zichtbaar. Met de kanttekening dat de energiebesparing eerder een dempend effect kent op onze begroting gezien de gestegen energieprijzen. Kortom de energiekosten ‘stijgen’  door de besparing langzamer en leidt ondanks onze inspanningen dus niet tot een positiever saldo op onze rekening.

   

  Belang van sport voor onze leden

  Vanuit een breder perspectief zien we echter ook juist nu het belang van sporten en haar positieve invloed op welzijn en gezondheid voor alle bewoners in Kudelstaart en omstreken. Ook vinden wij dat RKDES haar plek heeft midden in onze samenleving. De verbinding met onze leden staat dus centraal. Juist daarom hebben wij eerder al besloten (zie Nieuwsbrief van 28 januari 2021) om de inning van de contributie van het tweede halfjaar voor zaalvoetbal en handbal op te schorten.

   

  Besluiten bestuur RKDES

  Met onderstaande besluiten denken wij voor komend seizoen een balans gevonden te hebben in het dilemma enerzijds onze kwetsbare financiële positie en anderzijds het belang van de gezondheid en welzijn van onze leden.

   

  1. Het bestuur heeft nu besloten om voor de contributie tweede termijn voor zaalvoetbal niet meer te innen.

   

  1. Ook voor senioren handbal zal de tweede termijn niet geïnd worden.

   

  • Aangezien we de jeugdhandbal leden op het complex aan Wim Kandreef hebben kunnen trainen, wordt bij hen de helft van de tweede termijn in rekening gebracht.

   

  1. De contributie voor alle leden van RKDES handbal, zaalvoetbal -en veldvoetbal wordt voor het komende seizoen 2021 – 2022 niet verhoogd.

   

  1. Voor alle veldvoetbalteams wordt aan het begin van het komende seizoen een voucher beschikbaar gesteld om met elkaar als team onder het genot van een hapje en drankje het wedstrijdgevoel in onze kantine te vieren. Dat is tevens een kans om met onze vernieuwde kantine te (her)ontdekken, met o.a. een vernieuwde koffiecorner en meer soorten bier van de tap. Over het moment en de wijze van verstrekking worden jullie nader geïnformeerd.

   

  Misschien denk je als RKDES-lid nu wel: ik wil RKDES mijn contributie of een deel daarvan wel schenken. Dat zou heel fijn zijn. Maak dat bedrag dan over op rekening NL36RABO0300169302 van RKDES te Kudelstaart. Heel hartelijk dank daarvoor.

   

   

  Met sportieve groet,

   

  Het bestuur RKDES

   

   

  Gert Ubink, Peter Lentjes, Andre Alders, Belinda Buskermolen, Nico Luijten, Rene Van Bers,

  Robert van Loon, Rody de Graaf en Ashna Vishnudatt

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide