• Van de bestuurstafel: actualiteiten

  Corona ontwikkelingen

  We mogen weer! Als bestuur van RKDES zijn we blij dat we de competities bij handbal en veld/zaalvoetbal binnenkort hervat gaat worden.  We zullen dit zo netjes mogelijk gaan doen binnen de nu geldende Coronaregels.

  Zie info van KVNB van vandaag op: https://www.rkdes.nl/corona-update-knvb

  Wij vragen een ieder om zich netjes aan de regels te houden. Wij zijn (als bestuur) geen handhavers maar gewoon vrijwilligers die om ieders medewerking vragen!

  Onze kantine mag ook weer open! Het is een grote uitdaging om de kantine volgens de regels netjes open te houden. We vallen voor de kantine namelijk onder de horecamaatregelen. Dat betekent dus met dezelfde regels als in de Horeca: met Corona Toegangs Bewijs (QR-code), met zitplaatsen, mondkapje als je loopt in de kantine en afstand houden. Regels zijn regels en die gelden voor ons allemaal. Helaas kan de kantine op donderdagavond nog niet open (eindtijd horeca is 22 uur). Voor de zaterdag en zondag geldt voorlopig dat de kantine uiterlijk 3 uur na afloop van de laatste wedstrijd dicht gaat met een uiterste sluitingstijd van 18.00 uur. Als de barcoördinator ziet dat de regels niet nagekomen worden heeft hij/zij de mogelijkheid de kantine per direct te sluiten. De kantine is weer open vanaf komend weekend 29 januari. De clubtaken zijn opgenomen in voetbal.nl.

  Voor in de Proosdijhal:

  - toegang Proosdijhal: iedere speler/toeschouwer boven de 18 moet een coronatoegangsbewijs kunnen tonen.
  - publiek dient 1,5 meter afstand te houden op de tribune.
  - binnen een sportaccomodatie is het verplicht een mondkapje te dragen

  Voor afzeggingen van teams voor wedstrijden door te veel Coronagevallen houden we de richtlijnen aan van de KNVB en NHV.  En uiteraard nemen de leiders hierover zo snel als mogelijk contact op met hun wedstrijdsecretarissen (voetbal) of voor de handbal met Wendy Verzeilberg via rkdes@handbal.nl. 

  Op dit moment willen we een ieder van harte bedanken die onder voortdurend wisselende omstandigheden het steeds weer mogelijk hebben gemaakt bij RKDES te sporten: coördinatoren leiders, trainers, lijnentrekkers, mensen voor onderhoud, etc.

   

  En verder: voortgang van zaken binnen onze vereniging

  Verder willen we U meenemen in onze bestuurlijke besluiten die we hebben genomen afgelopen periode en verdere ontwikkelingen in de komende periode.

   

  Financiën

  Tot december afgelopen jaar hebben we alles op alles moeten inzetten om op de juiste wijze met Corona maatregelen en gevolgen daarvan om te gaan. Door intensief achter financiële tegemoetkomingen en subsidies aan te gaan hebben we afgelopen jaar met een kleine plus kunnen afsluiten. Na het versturen van facturen voor contributies en sponsors en contributies blijkt dat onze leden ons trouw zijn gebleven en de sponsors maar zeer beperkt afhaken, waarvoor onze hartelijke dank.

   

  Investeringen op ons complex

   Dit geeft ons als bestuur weer wat lucht en mogelijkheden om vooruit te kijken. Hierdoor konden we met provinciale subsidie afgelopen jaar reeds de gebouwen op ons complex voorzien van LED-verlichting, wat onze club weer een stukje “groener “ maakt en jaarlijks een besparing op de energiekosten oplevert.  Voor komend seizoen gaan we de oude gasketels vervangen. Dit is een investering van rond de 20.000 euro. Hiervoor zullen we de opbrengst van de loterij in april/mei (trekking zondag 22 mei) gebruiken.

  Dus als je warm wilt blijven douchen help ons de loten te verkopen!!

  Daarnaast hebben we reeds een toezegging van 10% van de kosten door de Stichting Supporting Kudelstaart, waarvoor onze hartelijke dank. Het restant-bedrag wordt ten laste gebracht van de onderhoudsreserves.

  Verder is de opdracht gegeven om een deel van de oude, zware,  verplaatsbare doeltjes te vervangen, met een investeringswaarde van 8000 euro. Deze zullen we het komend seizoen op veld 3 hard nodig hebben. Daarnaast worden er nieuwe ballen gekocht zodat elke leeftijdsgroep voldoende ballen in het juiste gewicht heeft.  Om u eens een indruk te geven: RKDES besteedt elk jaar tussen de 6000 en 8000 euro aan het vervangen van ballen.

  De kantine krijgt binnenkort een snoepautomaat met een paslezer zodat we steeds meer zonder contant geld gaan werken in de kantine.

   

  Contract hoofdtrainer verlengd.

  Daarnaast zijn we blij dat de Technische commissie het contract met de hoofdtrainer voor een jaar heeft verlengd . We wensen Raymond de Jong een goed en sportief jaar toe bij RKDES als zaterdag coach.  Voor de technische commissie en bestuur ligt de mooie taak om de puntjes op de i te zetten voor de overgang van zondag naar de zaterdag.

   

  RKDES bestaat 90 jaar.

  Dit eerste jaar als zaterdag vereniging is dan tevens ook een jubileum jaar. RKDES bestaat 90 jaar! We willen dit dan ook gaan vieren met activiteiten gedurende het hele jaar. Er is al een aantal mensen bereid gevonden om dit te gaan organiseren. Maar we zoeken nog wel iemand die deze kar wil gaan trekken. Wie wil dit gaan doen? U kunt zich melden bij voorzitter Gert Ubink.

   

  Bestuurslid commerciële zaken.

  Daarnaast zoeken we bestuurlijk ook nog hulp om onze financiële portefeuille af te dekken.

  Hieronder is de taak omschrijving weergegeven voor bestuurslid commerciële zaken. Belangstellenden kunnen nadere informatie krijgen bij voorzitter Gert Ubink.

   

  Als vereniging zijn we klaar voor de tweede seizoenshelft en we hopen weer volop te kunnen blijven sporten met publiek. We hopen daarnaast eenieder weer eens persoonlijk te kunnen spreken langs de lijn of in de kantine.

   

  Met sportieve groet,

   

  Bestuur RKDES.

   

   

  Vacature beschrijving:

   

  Bestuurslid commerciële zaken.

   

  Het bestuur van RKDES wil haar commerciële slagkracht verbeteren en is op zoek naar een bestuurslid commerciële zaken.

  Dit bestuurslid wordt verantwoordelijk voor de inkomsten van RKDES en ziet erop toe dat de uitgaven in evenwicht zijn met de inkomsten. Daarmee is het bestuurslid commerciële zaken eindverantwoordelijk voor de financiële gezondheid van onze mooie en financieel stabiele vereniging.

  Een gezonde financiële huishouding is uiteraard randvoorwaardelijk voor een goed draaiend RKDES en het is daarmee het een belangrijk aandachtspunt voor het gehele bestuur. Het bestuurslid commerciële zaken vervult een belangrijke rol in het bestuur. Zij of hij werkt nauw samen met de penningmeester, die zorgt voor de financiële administratie, en met de RKDES-commissies die verantwoordelijk zijn voor de verschillende inkomstenstromen:

  • Kantinecommissie
  • Sponsorcommissie
  • Loterij(en), fondsen & subsidies

  De tijdsbesteding van deze bestuursrol schatten we in op enkele uren per week. De meeste tijd wordt ingevuld met aansturen en het onderhouden van de contacten met de genoemde commissies en met de penningmeester. Daarnaast zijn er twee bestuursvergaderingen per maand die het bestuurslid commerciële zaken bijwoont.

   

  Heeft u interesse of kent u iemand die interesse heeft of zou kunnen hebben, neem dan contact op met voorzitter a.i. Gert Ubink.

   

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide