• Vrijwilligersbeleid RKDES veldvoetbal

 • Achtergrond Om onze vereniging draaiende te houden én het mogelijk te maken dat alle leden met plezier voor een beperkte financiële bijdrage kunnen sporten is RKDES afhankelijk van ieders bijdrage.

  Van iedereen wordt een bijdrage verwacht Om de kosten zo laag mogelijk te houden én om er voor te zorgen dat alles geregeld is voor de leden (en gasten) van onze vereniging, heeft RKDES jullie hulp nodig. Daarom vragen we van iedereen, die lid is van onze mooie vereniging, een bijdrage in de vorm van tijd.

  Helaas draagt niet iedereen bij Bij aanmelding hebben alle (ouders van jeugd)leden getekend dat zij minimaal drie keer een vrijwilligerstaak op zich zouden nemen. In de praktijk blijkt, helaas, dat circa 25% van de (ouders van jeugd)leden zich niet aan deze belofte houden. Dit heeft tot gevolg dat er een steeds groter appél wordt gedaan op de (ouders van jeugd)leden die wel bereid zijn een extra handje te helpen. Het Hoofdbestuur vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling die indruist tegen de principes van RKDES: Door Eendracht Sterk!

  We moeten het daarom anders gaan regelen Dit heeft het Hoofdbestuur doen besluiten om een aantal maatregelen te treffen. Met het doel dat iedere (ouder van een jeugd)lid zijn/haar bijdrage aan het reilen en zeilen van de club levert. De maatregelen in het kort:

  • Ieder (ouder van een jeugd)lid dient minimaal DRIE Clubtaken te verrichten per seizoen.
  • Indien een (ouder van een jeugd)lid deze taken, door omstandigheden niet kan/wil verrichten bestaat er de mogelijkheid om bij aanvang van het seizoen de Clubtaken af te kopen voor € 125,- per seizoen (bovenop de reguliere contributie).
  • Alle (ouders van jeugd)leden die de Clubtaken niet hebben afgekocht en aan het einde van het seizoen toch geen invulling hebben gegeven aan de Clubtaken ontvangen een boete van € 65,- per niet verrichtte Clubtaak.

  We hopen op een ieders begrip en actieve invulling van de Clubtaken. Voor vragen en/of opmerking kunt u contact opnemen met RKDES via communicatie@rkdes.nl Een uitgebreide uitwerking van de Clubtaken vind je hieronder. Tevens vind je daar de antwoorden op de meest gestelde vragen. Uitwerking van de Clubtaken Voor wie gelden de Clubtaken:

  • Ieder lid (jeugd én senioren, inclusief selectie) dient per seizoen minimaal 3 x een clubtaak van 3,5 uur in te vullen.
  • Bij jeugdleden dienen ouders deze taak op zich te nemen.
  • Indien er meerdere ouders/kinderen uit 1 gezin bij de voetbal van RKDES sporten dienen er minimaal 4 clubtaken te worden ingevuld.
  • Voor vrijstelling van de verplichte clubtaken komen de functies in aanmerking die aan de volgende definitie voldoen: Een vaste vrijwilliger is iemand die georganiseerd werk verricht voor RKDES, met andere woorden: iemand die zich regelmatig inzet vanuit een gestructureerd onderdeel van RKDES (commissie, bestuur, training, leiding). De indicatieve tijdsbesteding per seizoen wordt hierbij op minimaal 30 tot 40 uur gezet.
  • Voorbeelden hiervan (lijst is niet uitputtend)
   • Leiders van teams (max. 2 per team)
   • Trainers (max. 2 per team)
   • Scheidsrechters die op regelmatige basis worden ingezet bij andere wedstrijden dan die van zijn/haar eigen kind
   • Barhoofden en vaste kantinemedewerkers
   • Leden van de onderhoud/schoonmaakploeg
   • Leden van de bestuursdienst
   • Commissieleden
   • Bestuursleden

   

  • Voorbeelden van activiteiten of functies die niet onder bovengenoemde vrijstelling vallen, zijn (lijst is niet uitputtend):
   • Zorgen voor vervoer (auto) naar uitwedstrijden
   • Schrijven van wedstrijdverslagen
   • Fotograferen tijdens de wedstrijd
   • Wassen van de wedstrijdkleding van een team
   • Af en toe fungeren als scheidsrechter, grensrechter/assistent-scheidsrechter, assistent-/inval-/leider of trainer
  • Mocht er twijfel bestaan of een functie of activiteit onder de vrijstelling valt, dan zal het Hoofdbestuur hierover beslissen.
  • Indien iemand lid wordt gedurende het seizoen dan dienen de clubtaken ‘pro rata’ te worden ingevuld. (september, oktober, november alle taken, december, januari, februari vervalt 1 taak en maart, april, mei vervalt nog 1 taak).
  • Uitzondering betreft de 7x7 competitie dames30+/heren35+, deze hebben als team de Clubtaak het regelen van de kantinedienst voor alle vrijdagavonden die zij thuis spelen.

  Hoe kan je invulling geven aan jouw Clubtaken?

  • In de voetbal.nl app kan iedere (ouder van een jeugd)lid zich via ‘Vrijwilligerstaken’ onder ‘Persoonlijk’ aanmelden voor diverse Clubtaken.
  • Deze Clubtaken betreffen bardiensten maar ook een aantal andere taken zoals oud papier ophalen, invoeren loten grote clubactie, eindschoonmaak, hulp bij evenementen, bestuursdiensten etc.
  • Aan het begin van het seizoen worden zoveel mogelijk clubtaken opengesteld om op in te schrijven via de voetbal.nl app.
  • Mocht je problemen ondervinden met het aanmelden van Clubtaken dan kan je jouw vraag stellen aan webmaster@rkdes.nl.
  • Mocht je vragen hebben over een activiteit waarvoor je je hebt opgegeven dan kan je terecht bij de betreffende taakbeheerder.
  • Mocht je van mening zijn dat je onder de vrijstelling valt (zoals hierboven uitgewerkt) maar toch vrijwilligerstaken zien in de voetbal.nl app dan kan je contact opnemen met jeugdcommissie@rkdes.nl. Mogelijk sta je dan niet als vaste vrijwilliger in het systeem geregistreerd.
  • Meer taken uitvoeren mag natuurlijk altijd! Je kan je altijd via de voetbal.nl app opgeven voor extra taken.

  Wat als je geen invulling kan geven aan de Clubtaken?

  • Aan het begin van het seizoen heb je de mogelijkheid om (via www.rkdes.nl) de Clubtaken af te kopen voor een bedrag van € 125,- per seizoen. Dit kan tot uiterlijk 1 oktober.
  • Bij meer dan 1 lid uit één gezin is het totaalbedrag € 165,- ongeacht het totaal aantal leden.
  • Afkopen kan via de volgende link: https://www.rkdes.nl/afkopen-vrijwilligerstaken/

  En als je aan het einde van het seizoen nog niet jouw 3 Clubtaken hebt verricht?

  • Iedereen die aan het einde van het seizoen nog (één of meer) taken heeft openstaan ontvangt alsnog een rekening voor niet verrichten van de Clubtaken voor een bedrag van € 65,= per openstaande taak.

  Welke regels gelden er nog meer?

  • Als je niet op komt dagen bij jouw aangemelde Clubtaak dan wordt deze als ‘openstaand’ geregistreerd. Je dient deze alsnog in te halen én een extra Clubtaak te verrichten. Als je aan het einde van het seizoen blijkt dat er nog Clubtaken openstaan dan geldt bovenstaande regel en ontvang je een rekening van € 65,- per openstaande Clubtaak.
  • Als je jouw Clubtaak niet hebt kunnen voldoen omdat de vereniging de taak heeft afgelast of geannuleerd, dan wordt de betreffende dienst als ‘voldaan’ geregistreerd.

  Wat als er bijzondere omstandigheden gelden?

  • Er is een coulance-commissie samengesteld met 1 vertegenwoordiger uit de kantinecommissie, 1 vertegenwoordiger uit de jeugdcommissie en 1 vertegenwoordiger uit de seniorencommissie. Deze coulance-commissie kan incidenteel om, hun moverende redenen, besluiten om leden uit te sluiten van hun Clubtaken. Hierbij kan gedacht worden aan zwaarwegende persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of langdurige blessures.
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide